7.4.09

pisang kaki


kachang: ini pokok apa?

kuachi: ini pokok pisang...

kachang: kamu maen2-kan aku ya?

kuachi: ini pisang kaki...

kachang: (akan ada kaki-ku di-dada)

1 comment: